OBNOVA VODOHRANOVJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Obnova vodohranov

V SKRBI ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVE PITNE VODE SMO V LETOŠNJEM LETU OBNOVILI NOTRANJOST ŠTEVILNIH VODOHRANOV Kot upravljalec vodooskrbnih sistemov na območju naših petih občin (Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Vuzenica in Ribnica na Pohorju), se trudimo skrbeti za čisto in kvalitetno pitno vodo. Zavedamo se, da čisti vodni viri niso neusahljivi, vodooskrbna infrastruktura pa ne večna. Zato v JKP Radlje ob Dravi spodbujamo odgovoren odnos vseh uporabnikov do pitne vode in njeno varčno rabo ter tako posredno zmanjšujemo tveganja v oskrbi s pitno vodo, sami pa stremimo k izvajanju številnih ukrepov na vodooskrbni infrastrukturi.

Tako smo v letošnjem letu skupaj z občinami Podvelka, Radlje ob Dravi in Muta pristopili k notranji obnovi 11 vodohranov, ki so bili večinoma zgrajeni v 70-tih in 80-tih letih prejšnjega stoletja, nekateri tudi prej. Notranjost vodohranov je bila zaradi stalne izpostavljenosti visoki vlagi zelo dotrajana, kar se je odražalo na strukturnih poškodbah betona in koroziji armature, posledično pa na slabšem higienskem standardu pri izvajanju vodooskrbnih aktivnosti.

Notranjost vodohranov smo do sedaj obnovili na naslednjih vodohranih: Pehar, Župank in Remšnik (občina Radlje ob Dravi), Gnamuš in Pernice (občina Muta) ter Ribnica (stari in novi) in Josipdol (občina Ribnica na Pohorju). Obnova je zajemala popravilo poškodovane betonske konstrukcije in položitev talne in zidne sanitarne keramike. Do konca leta bodo obnovljeni še vodohrani Podvelka, Brezno, Ožbalt, Kapla I, Kapla II (občina Podvelka).

Obnovljena notranjost vodohrana Župank
Obnovljena notranjost vodohrana Župank


Obnovljena notranjost vodohrana Pehar
Obnovljena notranjost vodohrana Pehar


Obnovljena notranjost vodohrana Ribnica (stari vodohran)
Obnovljena notranjost vodohrana Ribnica (stari vodohran)


Obnovljena notranjost vodohrana Gnamuš
Obnovljena notranjost vodohrana Gnamuš