OSKRBA S PITNO VODO SPOROČANJE OKVARJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Sporočanje okvar

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.
Mariborska cesta 3
2360 Radlje ob Dravi

Tel: 02 887 11 05
Fax: 02 887 13 17
E-pošta: info@jkp-radlje.si

Vodooskrba - dežurna služba: 031 331 670