ANALIZA PITNE VODE 2024JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

Analiza pitne vode

Dejavnost vzdrževanja sistema oskrbe s pitno vodo obsega vse aktivnosti, predvidene in načrtovane v sistemu HACCP za zagotavljanje in nadzor nad kvaliteto pitne vode.

Nadzor nad zagotavljanjem kvalitete pitne vode se izvaja po predpisanih postopkih z izvajanjem monitoringa z obdobnimi – mesečnimi odvzemi in analizami vzorcev v notranjem nadzoru v izvajanju Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor in v državnem obdobnem monitoringu.

V sklopu mikrobioloških analiz vzorcev se ugotavlja prisotnost mikroorganizmov Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki in skupno število mikroorganizmov pri 36 °C in pri 22 °C ter občasno clostridium perfringens.

V sklopu rednih fizikalno-kemijskih preskusov se izvaja analize za temperaturo, elektroprevodnost, barvo, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit in kloride. Občasno se izvajajo preskusi tudi na druge parametre: trihalometani, bromat, klorat, nitrati, mineralna olja, pesticidi, kovine, magnezij, kalcij, kalij, trdota….

Pri vseh preskusih se preverja skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

letni_plan_vzorcenja_2024.pdf

letno_porocilo_2023.pdf


MESEČNA POROČILA O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2024

OBČINA RADLJE OB DRAVI

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

OBČINA MUTA

OBČINA PODVELKA

OBČINA VUZENICA

OBČINA RIBNICA NA POHORJU