ANALIZA PITNE VODE 2022JKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ARHIV POROČIL O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2022

JKP Radlje ob Dravi je upravljavec javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo: VS Radlje ob Dravi, VS Muta, VS Vuzenica, VS Podvelka, VS Remšnik, VS Josipdol, VS Ribnica, VS Dravče, VS Lehen, VS Kapla in VS Ožbalt. Na naštetih sistemih imamo, skladno z veljavnimi predpisi, vzpostavljen sistem notranjega nadzora preko katerega zagotavljamo varnost oskrbe s pitno vodo. Sistem notranjega nadzora temelji na načelih HACCP, katerega osnova je prepoznavanje možnih tveganj za zdravje pri oskrbi s pitno vodo in zagotavljanje ukrepov in mehanizmov, da se ta tveganje izničijo ali v največji možni meri omilijo. Z namenom potrjevanja ustreznega delovanja notranjega nadzora in primerne kakovosti vode se izvaja redno preskušanje reprezentativnih vzorcev vode. Odvzem vzorcev in analize v laboratoriju izvaja strokovna služba Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor.

V sklop mikrobioloških analiz vzorcev se ugotavlja prisotnost mikroorganizmov: Escherichia coli, koliformne bakterije, enterokoki, in sicer skupno število mikroorganizmov pri 37°C in pri 22°C ter občasno klostridiji.

V sklopu rednih fizikalno-kemijskih preskusov se izvajajo preskusi na: temperaturo, elektroprevodnost, barvo, motnost, oksidativnost, amonij, nitrit in kloride. Občasno se izvajajo preskusi na druge parametre: nitrati, mineralna olja, pesticidi, kovine, trdota….

Pri vseh preskusih se preverja skladnost z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04 , 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).


Letno poročilo za leto 2022MESEČNA POROČILA O KAKOVOSTI PITNE VODE ZA LETO 2022

OBČINA RADLJE OB DRAVI

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

OBČINA MUTA

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

OBČINA PODVELKA

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

OBČINA VUZENICA

OBČINA RIBNICA NA POHORJU