ČISTILNA NAPRAVA JOSIPDOL: 300PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN JOSIPDOL: 300PE

Tipsko čistilno napravo sestavljajo naslednji elementi: mehansko predčiščenje, grablje, zadrževalni bazen z maščobnikom, prezračevalni bazen in naknadni usedalnik. Čiščenje odpadnih vod se izvaja po postopku SBR. Odpadna voda preko grabelj priteče v črpališče, kjer se izločijo organski in drugi večji delci (veje, listje, krpe…) . Grablje so vgrajene na vhodu dotoka fekalnih vod v čistilno napravo (fine rešetke t=5 mm) Ta odpadna fekalna voda se nato po tlačnem vodu prečrpava v zadrževalni bazen z maščobnikom. Volumen zadrževalnega bazena z maščobnikom omogoča uravnavanje dotoka pri morebitnih konicah. V zadrževalnem bazenu se poleg odpadne vode zbira tudi odcejena voda iz zalogovnika blata. Iz zadrževalnega bazena se odpadna voda črpa v SBR bazen. Tu poteka biološko čiščenje z mikroorganizmi. SBR bazen je dimenzioniran za čiščenje do stopnje nitrifikacije. Zrak se v SBR bazen dovaja preko puhala in na dnu bazena nameščenih membranskih prezračeval. Kratke faze zračenja in mirovanja se menjavajo v nadzorovanem postopku čiščenja. Sledi faza mirovanja, kjer se aktivno blato usede na dno ČN, očiščena voda pa se ustvari na vrhu. Očiščena voda se preko črpalke izčrpa v iztočni kanal in odvaja v potok Velka. Višek aktivnega blata se skladišči v zalogovniku blata . Odvečno biološko blato se predvidoma dva krat na leto odvaža na večjo čistilno napravo.


Čistilna naprava JOSIPDOL: 300PE