ČISTILNA NAPRAVA REMŠNIK 50PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN REMŠNIK: 50PE

Tipsko čistilno napravo sestavljajo naslednji elementi: mehansko predčiščenje z zalogovnikom blata in prezračevalni bazen s kompresorjem, ki je hkrati naknadni usedalnik. Odplake pritekajo v prostor mehanskega predčiščenja, kjer se kosovni delci izločajo in usedajo v zalogovnik primarnega blata. Odplake se nato prelivajo v prezračevalni bazen , napolnjen z nosilci biomase (MBBR). Prezračevalni bazen je dimenzioniran za čiščenje do stopnje nitrifikacije. Na dnu bazena je nameščenih več membranski prezračevalnikov, ki prezračujejo vsebino prezračevalnega bazena. Odvečno biološko blato se predvidoma en krat na leto odvaža na večjo čistilno napravo.


Čistilna naprava Remšnik 50PE