ČISTILNA NAPRAVA LEHEN: 50 PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN LEHEN: 50 PE

Tipsko čistilno napravo sestavljajo naslednji elementi: mehansko predčiščenje, prezračevalni bazen s kompresorjem in naknadni usedalnik. Čiščenje odpadnih vod se izvaja po postopku SBR. Odpadna voda preko grabelj (lovilne košare) priteče v mehansko stopnjo ČN (usedalnik), kjer se izločijo organski in drugi večji trdni delci. Nato se voda prečrpa v drugi del ČN – biološko stopnjo (SBR reaktorji). Tu poteka biološko čiščenje z mikroorganizmi. SBR bazen je dimenzioniran za čiščenje do stopnje nitrifikacije. Na dnu bazena je nameščeno membransko prezračevalo. Kratke faze zračenja in mirovanja se menjavajo v nadzorovanem postopku čiščenja. Sledi faza mirovanja, kjer se aktivno blato usede na dno ČN, očiščena voda pa se ustvari na vrhu. Očiščena voda se preko črpalke izčrpa v iztočni kanal in odvaja v potok Presih. Odvečno biološko blato se predvidoma dva krat na leto odvaža na večjo čistilno napravo.


Čistilna naprava LEHEN: 50 PE