ČISTILNA NAPRAVA ZGORNJI LEHEN: 50PEJKP Radlje ob Dravi d.o.o.

CERTIFIKATA STANDARDA KAKOVOSTI ISO 9001-2008
Partnerji pri projektu Komunalna čistilna naprava Ožbalt.

ČN ZGORNJI LEHEN: 50PE

Tipsko čistilno napravo sestavljajo naslednji elementi: mehansko predčiščenje, grablje, prezračevalni bazen s kompresorjem in naknadni usedalnik. Čiščenje odpadnih vod se izvaja po postopku SBR. Odpadna voda preko grabelj (lovilne košare) priteče v mehansko stopnjo ČN (usedalnik), kjer se izločijo organski in drugi večji trdni delci (veje, listje, krpe…). Grablje so vgrajene na vhodu dotoka fekalnih vod v čistilno napravo (fine rešetke t=5 mm). Nato se voda prečrpa v drugi del ČN – biološko stopnjo (SBR reaktorji). Tu poteka biološko čiščenje z mikroorganizmi. SBR bazen je dimenzioniran za čiščenje do stopnje nitrifikacije. Na dnu bazena je nameščeno membransko prezračevalo. Kratke faze zračenja in mirovanja se menjavajo v nadzorovanem postopku čiščenja. Sledi faza mirovanja, kjer se aktivno blato usede na dno ČN, očiščena voda pa se ustvari na vrhu. Očiščena voda se preko črpalke izčrpa v iztočni kanal in odvaja v potok Velka. Odvečno biološko blato se predvidoma en krat na leto odvaža na večjo čistilno napravo.


Čistilna naprava ZGORNJI LEHEN: 50PE